Czy technologię PONA sound można zastosować podwójnie: podczas nagrywania i odtwarzania?

14 listopada, 2021

Nie, technologię powinno zastosować się tylko raz: albo na etapie produkcji, albo przy odtwarzaniu muzyki.