Czy technologia PONA sound ma zastosowanie tylko w postaci cyfrowej?

14 listopada, 2021

Nie, technologia PONA sound ma zastosowanie zarówno w postaci cyfrowej, jak i analogowej.